Den Danske Menighed Midt Og Sydangel Farvelogo Med Tekst 2 1

 

Det aktuelle kirkeblad: /media/6070065/Kirkeblad-efteraar-2022-Angel-Endelig-udgave.pdf

Den danske menighed i Midt- og Sydangel

Den danske menighed i Midt- og Sydangel er den danske kirke for området i Angel fra Freienwill til Ulsnæs i øst, fra Sterup i nord til Strukstrup mod syd. (Menighedens logo med det rød-hvide Dagmarkors i midten er derfor flankeret af gul for marker og  og grøn for skove, med fjord og Sli foroven og forneden). Der er i reglen månedlige danske gudstjenester i kirkesalen på den danske skole i Satrup, i den danske kirke i Sønder Brarup, i sognekirkerne i Sørup og Strukstrup/Thumby, mindre regelmæssigt i sognekirkerne i Freienwill, St. Solt og Bøglund. Lejlighedsvist også gudstjenester andre steder. Kirkelige handlinger (dåb, konfirmation, vielse og begravelse) i reglen i de nævnte kirker efter aftale med medlemmet. Arrangementer finder især sted på Satrup Skole/foreningslokalet og i kirken i Sønder Brarup, Schleswiger Str. 40.

Medlemskab afklares med præsten. Medlemmer får kirkebladet, der udkommer 4 gange om året.

 

Hjemmeside: https://www.dks-folkekirken.dk/menigheder/den-danske-menighed-i-midt-og-sydangel

Facebook: https://www.facebook.com/MidtSydangel/

Email: pkm@kirken.de

Præst: Preben K. Mogensen, Zeisighof 14, 24939 Flensborg, tlf. 0461-5052 8545 eller 01578 464 2850.