Daginstitution

Hvem er vi?

Satrup Daginstitution
Wolleshuus 2
24896 Mittelangeln
Tel.: 04633 - 2029930
Leder: Helle Witt-Nommensen, Souschef: Laura Peters
Her kan man få et grundigt indblik i daginstitutionens pædagogiske grundlag:

Pædagogisk Læreplan 2021-2023

Personalesammensætning:
I huset har vi 5 pædagoger, 4 medhjælpere og 1 pedel. Ud over dem har vi forskellige støttepæda-goger og ”1-zu-1-Betreuung”.
Åbningstider:
Mandag til fredag fra kl. 7:30 – 14:30
Forlænget åbningstid fra kl. 7:00 – 15:00
Satrup Daginstitution er en institution, der drives af Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Den modtager børn fra familier, der bekender sig til det danske mindretal. Skoleforeningens formål og værdier danner grundlag for optagelse af barnet i daginstitutionen.
Satrup Daginstitution ligger i nærheden af en landsby, som har en god infrastruktur. Daginstitutionen ligger direkte ved siden af skolen, som er en fordel for et godt samarbejde.
Daginstitutionen er normeret til 49 børn i alderen 0-6 år fordelt på 3 stuer:
Orange Stue – vuggestue med 10 børn
Petrol Stue – aldersintegreret gruppe med op til 19 børn (se normeringstabellen forneden)
Rød Stue – børnehavegruppe på 20 børn med en integreret førskole
Satrup daginstitution er blevet nyoprettet i 2019. Hver stue har sit eget grupperum og sin egen ind-gang til garderoben, som er indrettet efter børnenes alder og behov. Vi arbejder funktionsopdelt og hvis en stue er ude af huset eller på legepladsen, kan de andre grupper gøre brug af den stue, der står tom. Vi udnytter hele huset og deler børnene op i mindre grupper. Petrol og Rød stue deler et badeværelse og Orange stue har deres eget badeværelse.
Gangen og multirummet er til fælles brug. Multirummet har forskellige funktioner. Her har vi mulighed for at tilgodese børnenes behov for vilde lege og til at afholde fælles morgensamlinger med alle 3 stuer. Ligeledes bruges rummet til fælles fester og møder, da rummet er udstyret med en stor smart-boardtavle og en beamer. Gangen er indrettet til leg, så børnene på tværs af stuerne kan lege sam-men.
Førskolerummet bruges både til førskole eller til et legerum, hvor børnene har muligheden for at lege lidt mere afskærmet og for sig selv.
Sammen med skolen deler vi gymnastiksalen. Rød stue har en fast dag om ugen, hvor de bruger gymnastiksalen, og de benytter sig af skolens bibliotek i samarbejde med skolebibliotekaren.