A-Å

Befordring: Med bus, cykel eller bil. Bustransport kræver et pasbillede, samt et buskort som købes i begyndelsen af et nyt skoleår.

Bøger: Materialer der udleveres i de forskellige fag skal bindes ind, medmindre der er tale om engangsmaterialer.

Forældrekonsultationer:  Møde på skolen mellem lærere og forældre, hvor der redegøres for elevens faglige og sociale standpunkt.

Forældremøder: Møde på skolen mellem lærere og hele forældregruppen.

Formning/Billedkunst: Medbring gerne en gammel skjorte med navn i.

Frokostordning: Et dagligt tilbud af frugt og grønt, samt mysli om fredagen. Forældrebidrag 3 euro om måneden.

Idræt: Medbring uden- og indendørs gymnastiksko, tøj, badesko og håndklæde.

Kontaktbog: Meddelelser mellem skole/hjem. Forsømmelser, lektier osv. skrives heri.

Lejrskole: Skolen kører regelmæssigt på lejrskole. Vi tager gerne afsted med hele skolen og hyppigst enten til Vesterled eller Rendbjerg.

Midtvejssamtaler: Et ekstra tilbud til et møde mellem lærere og forældre, hvor der redegøres for elevens faglige og sociale standpunkt.

Madpakke: Varieret fornuftig madpakke.

Materialepenge: Ved skoleårets begyndelse opfordrer skolen forældrene til at indbetale et forældrebidrag. Bidraget anvendes til finansiering af hæfter, papir og andre materialer til undervisningsbrug.

Penalhus: Skal indeholde blyanter, viskelæder, lineal og farveblyanter. Gerne også saks og limstift.

Slik: Slikforbud – undtaget er fødselsdage.

Sutsko-ordning: Alle elever medbringer deres egne sutsko. I alle indendørsarealer bæres sutsko.

Sygemelding: Er eleven syg, meddeles dette gerne telefonisk eller via mail om morgenen til skolen.

Vikar: Er en lærer sygemeldt, læses disse timer enten af en ude fra kommende vikar eller af lærerne på stedet.