Satrup Skole på fællesudflugt med Tinglev Skole

Sydslesvigsk/dansk udflugt til Slesvig

Haithabu – Hedeby . Vi var på en fælles tur med Tinglev Skole til Haithabu og Slot Gottorp. I den lille vikingerlandsby blev der udvekslet viden og erfaringer. Senere på dagen var vi inde på Gottorp Slot og se på den arkæologiske samling.