FrontRead

FRONTREAD

De sidste 4 uger har vi i 4.-6. klasse arbejdet med frontread i dansktimerne.

Frontread er en app der hjælper eleverne med at blive effektive læsere.

Under et frontread-forløb øges elevernes læsehastighed og tekstforståelse.

Desuden lærer Frontread dem, at rumme mere tekst i synsfeltet, at aflæse og bearbejde tekstens budskab samt at læse hurtigere i større enheder.

Det er sjovt at arbejde med programmet. Selve forløbet indeholder 4 forskellige opgavetyper der træner elevernes øjne, deres arbejdshukommelse, deres tekstforståelse og øjnenes spændvidde.

Der er allerede over 80.000 mennesker i alle alderstrin der har afprøvet programmet, og der vises rigtig gode resultater. Forløbet er altid tilpasset brugerens læseniveau. I løbet af 4-6 ugers intensiv træning blev læsehastigheden i gennemsnittet forøget med 56%.

Efter at vores skole allerede har deltaget et testforløb i sidste skoleår, har Skoleforeningen købt programmet for nuværende. Nu skal alle elever i mellemtrinet deltage i et frontread forløb. Et par enkelte elever er blevet færdige med forløbet og de har øget deres læsehastighed. Resten bliver færdige i næste uge og vi er spændte på resultaterne!

 

(Image: www.skolespring.dk/frontread/)